قلم سبز

زبان وادبیات فارسی متوسطه


محور های مقاله نویسی برای شرکت در همایش زبان و ادبیات فارسی

 محورهای همایش کشوری زبان و ادتیات فارسی دبیرخانه ی راهبری ادبیات

1-نقد و تحلیل شعرو داستان با رویکردهای مختلف (ترجیحاًمرتبط با موضوعات درسی) 

2- بررسی آثار و موضوعات ادبی فارسی در ارتباط با مکتب های جهان

3- پیوندهای دین ،مذهب و عرفان با ادبیات 

4- جلوه های هنر قدسی در ادبیات فارسی 

5- بررسی سبکهای ادبی همراه با تحلیل یک اثر مرتبط با دروس متوسطه سثک َای ادتی َمزاٌ تا تحلیل یک اثز مزتثط تا -

6- بررسی و نقد ادبیات برون مرزی

7- بررسی اشعار حماسی کتب درسی 

8- نقد و بررسی ادبیات داستانی و نمایشی 

9- نقد اشعار تعلیمی و غنایی 

10- نقد و بررسی توضیحات کتب ادبیات و واژه نامه ها 

11-بررسی اشعار متوسطه ی با توجه به شرح ها و توضیحات کتب درسی 

12- نقد و بررسی ادبیات پایداری مقاومت و انقلاب 

13- تاثیر پشتوانه های فرهنگی ( اعتقادات و باورها ،مذهبو عرفان ...) در ادبیات فارسی 

14- بررسی آرایه های موجود در کتب ادبیات دبیرستانی 

15- نقد و بررسی شیوه های ارزشیابی دروس ادبیات عمومی و تخصصی 

 نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر 1392ساعت 16:8  توسط دبیرخانه استانی زبان وادبیات فارسی گیلان 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ساعت 15:32  توسط سرگروه زبان وادبیات فارسی  |